De fiets wint aan populariteit. Iets meer dan de helft (51 %) van de Belgen gebruikte het afgelopen jaar de fiets. Bij de vorige jaarlijkse enquête van Verkeersveiligheidsintituut Vias was dit 47 %. Vlaanderen weegt hierin door. De e-bike heeft daarin een belangrijke rol.

Negenenzestig % van de Vlamingen reed vorig jaar met de fiets tegen 63 % een jaar eerder. In Wallonië reed bijna een kwart (24 %) wel eens met de fiets, een percentage dat nagenoeg hetzelfde bleef en 30 % van de Brusselaars nam de fiets. Dat leert de achtste jaarlijkse Nationale VerkeersONveiligheidsenquête waarvoor een representatief staal van 6.000 personen uit de Belgische bevolking werd bevraagd.

Drieëentachtig % van de Belgen verplaatste zich in het afgelopen jaar als bestuurder met de wagen. In Vlaanderen was dat zelfs 87 %. De auto blijft daarmee het populairste vervoersmiddel. Exact de helft van de mensen maakte gebruik van het openbaar vervoer en 4 % van de Belgen gebruikte een voortbewegingstoestel zoals een elektrische step of monowheel. Een jaar eerder was dat nog maar 3 %.

In Brussel reed 'slechts' 64 % het afgelopen jaar met de auto. Een even groot percentage gebruikte daar het openbaar vervoer. Een jaar eerder was dat nog 72 %. De populariteit van de voortbewegingstoestellen verdubbelde in de hoofdstad: van 6 naar 12 %.

Zeker de elektrische fiets zet zijn opmars in België verder. Tien procent van de ondervraagden reed op een elektrische fiets in 2018, in 2019 was dat 13 % en dit jaar is dit percentage toegenomen tot 16 %. Meer dan 1 op 5 Vlamingen (22 %) heeft het afgelopen jaar een elektrische fiets gebruikt. In Brussel (8 %) en Wallonië (6 %) ligt dit aandeel opvallend lager. Nog dit: 41 % van de Belgen gebruikte een klassieke fiets. Bij de Vlamingen gaat het om 55 %.

GEVAARLIJK GEDRAG

Voor het eerst werden de fietsers bevraagd over hun risicogedrag. De helft geeft aan wel eens te fietsen na het drinken van alcohol. Alcohol op de fiets is vooral in Vlaanderen een fenomeen dat vaak voorkomt. In Vlaanderen geven meer dan dubbel zoveel fietsers aan dat ze wel eens fietsen nadat ze alcohol hebben gedronken (57 %) in vergelijking met Wallonië (23 %). Alcohol heeft ook bij fietsers een ernstig effect op het reactievermogen en evenwichtsgevoel bij het rijden, aldus Vias. Uit officiële ongevalscijfers blijkt dat tijdens weekendnachten 54 % van de gecontroleerde fietsers die betrokken zijn in een ongeval onder invloed reden.

Verder geeft 43 % van de fietsers toe dat ze op het fietspad wel eens tegen de rijrichting rijden wanneer dat verboden is. Hiermee brengen ze zichzelf maar ook de andere fietsers in gevaar (naar de reden waarom, zoals een onveilige situatie bij het oversteken, werd niet gevraagd, red.). Een kwart van de fietsers rijdt in het donker zonder fietsverlichting (en daar zijn eigenlijk geen excuses voor, red.).

AUTOMOBILIST EVENMIN ZONDER SCHULD

De enquête bevroeg ook het onveilige gedrag van autobestuurders. Het percentage autobestuurders dat zegt te snel te rijden, neemt toe in vergelijking met een jaar eerder. Zowel binnen de bebouwde kom (van 26 naar 28 %), buiten de bebouwde kom (van 31 naar 36 %) als op de autosnelwegen (van 27 naar 32 %) geven meer bestuurders aan dat ze minstens één keer per maand de snelheidslimieten niet respecteren.

Bijna 6 op de 10 Belgen (58 %) is voorstander van meer trajectcontroles om de maximumsnelheid te respecteren. Daarnaast is er eensgezindheid dat de pakkans verder omhoog moet voor zowel gsm-gebruik achter het stuur (83 % voor) en rijden onder invloed van alcohol (73 %). Ook wat betreft nultolerantie voor alcohol voor alle bestuurders is 62 % van de Belgen pro deze maatregel. Een veralgemeende zone 30 in het centrum van steden vindt steun van 39 % in Vlaanderen, 30 % in Brussel en maar 22 % in Wallonië.

Koop of abonneer je nu op cycling.be magazine

Het aprilnummer van cycling.be magazine ligt nu in de winkel en gaat uiteraard de allesoverheersende crisis niet uit de weg. Mathieu van der Poel verlegt zijn focus naar de mountainbikedoelen, Flandriens Lampaert, Van Avermaet, Naesen, Teuns & Wellens staan op non-actief, kameraden Jasper Stuyven en Mads Pedersen over vriendschap in de koers, Fabian Cancellara over zijn Ronde van Vlaanderen 2010, de dames van Boels-Dolmans, wielerbelofte Ward Vanhoof dompelt ons onder in het koersgevoel, Elke Vanhoof op haar BMX naar Tokio ... De actieve wielerfanaat krijgt minstens evenveel relevante info: de grote raceschoenentest, de ultieme tips om indoor te trainen, review van de Scott Addict RC, mountainbiken in het verrassende Genk, de veiligheid van voedingssupplementen, fietsen in de Bourgogne, Do's & Don'ts over darmparasieten en sauna's, en veel meer!