De Pro League nam kennis van de communicatie van de KBVB inzake het disciplinair onderzoek naar mogelijke feiten van wedstrijdvervalsing in de competitie van 1A van vorig seizoen, 2017-2018.

De Pro League onthoudt zich van elk commentaar op het dossier, in handen van het onafhankelijk orgaan dat het bondsparket is.