Helaas, meer is niet altijd beter ...

Volgens gezondheidsadviezen zou je 7 tot 9 uur per nacht moeten slapen om (onder meer) je hart gezond te houden. Maar velen halen vaak met moeite die aanbevolen hoeveelheid. Bovendien is er ook heel wat onenigheid over korte dutjes of de gekende powernaps overdag: volgens sommigen nuttig, volgens anderen dan weer schadelijk. Recent onderzoek, gepubliceerd in het wetenschapstijdschrift Heart, scheen nieuw licht op het debat. Uit de resultaten van een Zwitsers onderzoek, waarbij het slaappatroon van 3500 mensen onderzocht werd, bleek dat 1 tot 2 dutjes per week het risico op beroertes en hartfalen verminderden. Deelnemers die nu en dan een dutje deden, halveerden zo het risico op hartproblemen tegenover zij die overdag nooit sliepen.

Maar niet te veel

Maar dat verminderd risico leek niet te gelden voor zij die regelmatig meer (3 tot 7) powernaps inlasten. Die bevinding kan verklaard worden doordat deelnemers die meer dutjes deden over het algemeen meer gezondheidsproblemen kenden. In de onderzoeksgroep, waren het namelijk vooral rokende of zwaardere en oudere mannen die overdag meer sliepen dan andere proefpersonen. 

Tips voor een geslaagd dutje 

Wat je hiervan moet onthouden? Een of twee dutjes per week helpt om aan je aanbevolen wekelijkse hoeveelheid slaap (zo'n 50 à 56 uur) te komen. Probeer wel je dutje in de late voormiddag of net na de middag 'in te plannen'. Vermijd powernaps in de avond om je normale slaapritme niet te verstoren. En probeer dat dutje ook steeds rond dezelfde tijd te doen. Zo kan je brein al anticiperen op je slaap en komt het al in een rusttoestand.